top of page

08-6722700

טיפים ועצות

צוואות וירושות

לאחר 120 שנה  מה יעשה ברכושו של אדם? והרי ידוע כי לא יוכל אדם לקחת עמו דבר לאחר מותו.
על כן, על מנת שלא יהיה מקום לפרשנויות לגבי רצון המנוח טרם מותו: מה רצה המנוח בחייו למי ביקש להוריש את כספו, רכושו, זכויותיו, עליו לערוך צוואה מפורשת בה יסדיר את כל ענייני רכושו לאחר מותו.

אין צורך לחכות עד גיל מסויים שכן כיום אין יודע מתי מועד פקודתו של אדם. בנסיבות חיינו מומלץ לכל אדם, בכל גיל, ובכל מצב בריאותי, לערוך צוואה לטובת מי שברצונו להוריש לו.

ניתן לערוך גם צוואות הדדיות בין בני זוג בהן מתחייבים הצדדים להוריש האחד כלפי השנייה בהדדיות את רכושם. במקרים של סכסוכי יורשים עולה חשיבות הצוואה, כשירותה ופגמים בה הן צורניים והן תוכניים.

קיימת אפשרות להתנגד לצוואה לאחר מות המנוח ואולם אז יש להעלות טעמים מתאימים ומוצדקים להתנגדות לצוואה. לרוב יתנגד לצוואה מי אשר לא הוכלל בה.

 

הסדרי ראייה

על מנת לשמר את הקשר בין ההורה שאינו משמורן להורה האחר יש להגיע למנגנון ארוך שנים לפיו יתקיימו הסדרי הראיה, כלומר המפגשים והביקורים, בין ההורה הלא משמורן לילדים.

פירוק שיתוף

גירושין או פרידה מבן זוג, גוררת אחריה לרוב גם עניינים רכושיים. על בני הזוג אשר צברו רכוש במהלך חייהם המשותפים ומבקשים להיפרד להגיע להסכמות (אם על ידי תביעה מתאימה ואם על ידי הסכם) לכל העניינים הכספיים ביניהם לרבות דירות עסקים זכויות פנסיוניות כספים שונים וזכויות אחרות.

 

חטיפת ילדים – אמנת האג

במקרה של הוצאת קטין ממקום מגוריו הרגיל ניתן ורצוי להגיש תביעה להשבת קטין חטוף על פי חוק אמנת האג על מנת להשיבו למקום מגוריו. תביעות אלו יכול ותתבררנה בארץ או בחו"ל.

 

אפוטרופסות

במקרים של קטינים /חסויים או במקרים של בעלי דין אשר אינם כשירים, יש להוציא צו למינוי אפוטרופוס עליהם אשר ייצגם וישמר את האינטרסים שלהם בבית המשפט ו/או בכלל. יש להבחין בין אפוטרופוס לגוף לבין אפוטרופוס לדין ולכספים.

בענייני משפחה, יש לציין כי, גם במקרה שבו הורה אינו משמורן, יוכל להישאר אפוטרופוס על ילדיו הקטינים וכך לקחת חלק פעיל בכל הנוגע להחלטות בעניינם לרבות  חינוך, בריאות וכו'.

משמורת

סכסוכי משמורת מגיעים חדשות לבקרים לפתחו של בית המשפט.

לא עוד חזקת הגיל הרך לפיה טובת הקטין אצל אימו לפחות עד גיל 6. כיום גם עניין זה נתון לשינוי הכל על פי נסיבות אישיות ומעל לכל – טובת הילד.

זוגיות אחרת

פרט לנישואין על שלל דרכיה, קיימת היום אופציות אחרות לקיום חיים זוגיים ללא נישואין. ידועים בציבור, חברות משותפת, חיים משותפים, התקשרות לצורך הולדה/ הורות, זוגיות בין בני אותו מין וכו'.

לכל קשר כזה דקויות אשר יש להסדירן בהסכם ברור ומחייב בהתאם לרצון הצדדים.

חשוב מאוד לערוך הסכם במקרים אלו על מנת להסדיר את רצון הצדדים באופן שלא ישתמע לשני פנים וזאת בעיקר כאשר המדובר בזוגות אשר אין זהו הקשר הראשון בו הם מעורבים (בעיקר אם יש להם ילדים מקשרים קודמים).

 

נישואין בישראל

כיום קיימות מגוון דרכים להינשא בישראל. לא עוד רק הטקס הדתי המוכר על ידי ההלכה והרבנות אלא גם נישואין אזרחיים , נישואי פראוגווי/ קפריסין וטקסים אחרים.

לכל אופציה שתבחרו ישנן השלכות מרחיקות לכת.

מומלץ להסדיר את היחסים בין הצדדים על ידי הסכם ממון או הסכם זוגיות מחייב בו יוסדרו כל הפרטים הקטנים אשר עליהם צפויים להיות בעתיד, בעת פרידה, מחלוקות.

תחומי פעילות המשרד

  • גישור 

  • דיני משפחה

  • מסחרי, חוזים עסקיים ונדל״ן 

  • שירותי גבייה והוצאה לפועל

  • ליווי עיסקי

bottom of page